2015-06-06

Sweden Day! Sverigedagen! Jihooo!


Grattis på sverigedagen era gamla pappskallar! Ut och fira i iskylan nu. Själv ska jag dunka i mig tre liter kaffe och äta mandelbiskvier tills jag skiter ned mig. Friskt mod gossar.


This is the Swedish flag.

Här är några inspirerande föredettingar som är en kombination av dessa två grupper: Vinter rasat ut och
flogstavrålet!The National Day is obviously worthless to most Swedes, the correct National Day is naturally Midsummer's Eve. Also, I messed up formatting in this post.

Dagen till ära, tänkte jag att vi återknyter, tack vare LB, lite till våra gamla 1700-talsrötter:**
Så ock efwen till dig, mon cher ami. Hvad ansér * föröfvrigt om det rådande leget i Rusland? Kan wi venta tsar Vladimir på wår egen tröskel snart månntro?

Mijn herre må excuseere, iagh haver full-comligen negligerat att på edra spörsmåål gifve swaar. Ruserna skolen hållas stångne ehuru wij i thet närmaste stärcka trupperne wid Armé, Luft-Waern och Siöö-krafth samt vid Lijv-gaardena. Communismen må obönhöörlighen hålles i schack!Citat:
Skribent * 
Mijn herre må excuseere, iagh haver full-comligen negligerat att på edra spörsmåål gifve swaar. Ruserna skolen hållas stångne ehuru wij i thet närmaste stärcka trupperne wid Armé, Luft-Waern och Siöö-krafth samt vid Lijv-gaardena. Communismen må obönhöörlighen hålles i schack!

Skole Hans Tzariske Maij:tt Vladimir behaga att fäckta uppå de vååra Bussar, se Godh herre N.T. vååre forna takt ogh Fäcktlusta kommen en rapide åther. Moskoviten ogh anhang vilja Swärige intet serieuse harm ogh gud-skeliijgen bestraffenheet.
__________________ Melius nosse quam facere. Creandi est vitae essentia.
 
 
Skole Hans Tzariske Maij:tt Vladimir behaga att fäckta uppå de vååra Bussar, se Godh herre NoTruce vååre forna takt ogh Fäcktlusta kommen en rapide åther. Moskoviten ogh anhang vilja Swärige intet serieuse harm ogh gud-skeliijgen bestraffenheet.

Mijn beste D., Ni haver begrijpit krååck-sånghen. En bonne idée voro att återinföre den allmännelige waern-plickten samt raske in-tjöp af örloogs-materiel. En trindh summe rijcksdaler skolen afsettes i budhgetten. 
____________________________________
Så sant som det var sagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar